News

Mobitec's toewijding aan het beschermen van het leven op land

Steun aan de EU-wetgeving inzake natuurherstel

Bij Mobitec geloven we dat bossen essentieel zijn voor het evenwicht van ecosystemen. Als producent van meubilair erkennen we de belangrijke rol die we spelen bij het bevorderen van duurzaam bosbeheer en initiatieven ter bescherming van bossen. Daarom steunen wij de voorgestelde wetgeving inzake natuurherstel.

De natuur in Europa verkeert in zorgwekkende achteruitgang, met meer dan 80% van de leefgebieden in slechte staat. De voorgestelde wetgeving inzake natuurherstel is de eerste allesomvattende wet in zijn soort op het hele continent en heeft tot doel wetlands, rivieren, bossen, graslanden en mariene (zee, inclusief zeebodem en ondergrond) ecosystemen te herstellen. Deze wet is een belangrijk element van de EU-biodiversiteitsstrategie en roept op tot bindende doelstellingen voor het herstellen van gedegradeerde ecosystemen, met name die met het grootste potentieel om koolstof vast te leggen en op te slaan en om de impact van natuurrampen te voorkomen en te verminderen. Het herstellen van ecosystemen zal de biodiversiteit vergroten, de dingen die de natuur gratis voor ons doet veiligstellen, zoals het reinigen van ons water en de lucht, het bestuiven van gewassen en het beschermen tegen overstromingen. Het zal ook de opwarming van de aarde beperken tot 1,5°C en de veerkracht en strategische autonomie van Europa opbouwen, natuurrampen voorkomen en risico’s voor de voedselzekerheid verminderen.

De voorgestelde wetgeving inzake natuurherstel heeft tot doel biodiverse habitats op grote schaal te verbeteren en te herstellen. Voor bos-ecosystemen heeft de wet tot doel een stijgende trend te bereiken voor staand en liggend dood hout, bossen met bomen van verschillende leeftijden, bosconnectiviteit en het aantal bosvogels dat in het gebied leeft. Voor stedelijke ecosystemen heeft de wet tot doel groene stedelijke ruimtes te vergroten en netto verlies te voorkomen tegen 2030. Voor landbouwecosystemen heeft de wet tot doel de voorraad organische koolstof in bodems van akkerland te vergroten en de landschapsdiversiteit te verbeteren, met een focus op landschapskenmerken met een hoge diversiteit. De wet heeft ook tot doel uitgedroogde veengebieden onder agrarisch gebruik en mariene habitats, zoals zeegrasbedden en de habitats van iconische mariene soorten, te herstellen. De wet is ook ontworpen om de connectiviteit van oppervlaktewateren te herstellen en tegen 2030 minstens 25.000 km rivieren in een vrij stromende toestand te herstellen.

Als producent van meubilair willen we van ontbossing een van onze belangrijkste zorgen maken. Ons doel is om ons houtgebruik te verhogen, zodat 70% van onze houtaankopen tegen juni 2025 FSC-gecertificeerd is. We steunen ook organisaties die actief zijn in de bescherming van bossen door vanaf 2023 2% van onze winst aan hen te doneren.

Wij geloven dat de voorgestelde wetgeving inzake natuurherstel essentieel is voor biodiversiteit, de mensheid en de economie. Het zou ecosystemen herstellen die momenteel in verval zijn en duurzaam bosbeheer en beschermingsinitiatieven voor bossen bevorderen. De wet wordt momenteel aangevallen door belanghebbendengroepen die proberen de ambitie ervan te verlagen. Het Europees Parlement en de Europees Raad zullen in juni-juli 2023 de definitieve beslissingen nemen over de wet en onderhandelen al over de tekst. We steunen ambitieuze hersteldoelstellingen en moedigen besluitvormers aan om actie te ondernemen om de succesvolle uitvoering van de wet inzake natuurherstel te waarborgen.

Meer informatie is te vinden op de website van de Europese Commissie.